Simoni House

Romans d'Isonzo, Gorizia, Italy, 2014-2016